Quy định ghi nhãn thực phẩm mới nhất 2018

Nhãn hàng hóa cho mặt hàng hạt hạnh nhân

Quy định ghi nhãn thực phẩm mới nhất 2018

16Tháng 1

Quy định ghi nhãn thực phẩm thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, các nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa, cho 10 nhóm hàng lương thực – thực phẩm, được hướng dẫn như bên dưới.

1. Nhóm mặt hàng lương thực:

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thông tin cảnh báo (nếu có).

2.Nhóm mặt hàng thực phẩm:

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần hoặc thành phần định lượng;

– Thông tin, cảnh báo;

– Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Nhãn hàng hóa cho mặt hàng hạt hạnh nhân - Theo quy định ghi nhãn thực phẩm 2018

Nhãn hàng hóa cho mặt hàng hạt hạnh nhân – Theo quy định ghi nhãn thực phẩm 2018

3. Nhóm mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần, thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng;

– Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

– Công bố khuyến cáo về nguy cơ (nếu có);

– Ghi cụm từ: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;

– Ghi cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

4. Nhóm mặt hàng thực phẩm đã qua chiếu xạ

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần hoặc thành phần định lượng;

– Thông tin cảnh báo;

– Ghi cụm từ: “Thực phẩm đã qua chiếu xạ”;

5. Nhóm mặt hàng thực phẩm biến đổi gen

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần hoặc thành phần định lượng;

– Thông tin cảnh báo;

– Ghi cụm từ: “Thực phẩm biến đổi gen” hoặc “biến đổi gen” bên cạnh tên của thành phần nguyên liệu biến đổi gen kèm theo hàm lượng.

6. Nhóm mặt hàng đồ uống (trừ rượu):

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần hoặc thành phần định lượng;

– Thông tin cảnh báo;

– Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

7. Nhóm mặt hàng rượu

– Định lượng;

– Hàm lượng etanol;

– Hạn sử dụng (nếu có);

– Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang);

– Thông tin cảnh báo (nếu có);

– Mã nhận diện lô (nếu có).

8. Nhóm mặt hàng phụ gia thực phẩm

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Thành phần định lượng;

– Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

– Ghi cụm từ: “Phụ gia thực phẩm”;

– Thông tin cảnh báo (nếu có).

9. Nhóm mặt hàng vi chất dinh dưỡng

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Thành phần;

– Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản;

– Ghi cụm từ: “Dùng cho thực phẩm”.

Nhãn hàng hóa của mặt hàng yến mạch - Theo quy định ghi nhãn thực phẩm 2018

Nhãn hàng hóa của mặt hàng yến mạch – Theo quy định ghi nhãn thực phẩm 2018

10. Nhóm mặt hàng nguyên liệu thực phẩm

– Tên nguyên liệu;

– Định lượng;

– Ngày sản xuất;

– Hạn sử dụng;

– Hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

> Xem thêm Quy định chung về nhãn hàng hóa theo Nghị định 43/2017

Thông tin hữu ích: Dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói

Để lại thông tin yêu cầu,chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay:

Họ Tên :

Email :

Số điện thoại :

Nội dung yêu cầu :

Thủ Tục Hải Quan Related
25
Oversea Agent
119
Khách hàng
18
Quốc gia