Dịch Vụ Hợp Quy Hàng Viễn Thông Nhập Khẩu

Dịch vụ hợp quy hàng viễn thông nhập khẩu Mison Trans

Dịch Vụ Hợp Quy Hàng Viễn Thông Nhập Khẩu

02Dec

Tại sao cần hợp quy hàng viễn thông nhập khẩu?

Hàng viễn thông hay thiết bị viễn thông bao gồm phần cứng và phần mềm được dùng để thực hiện viễn thông. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, Mison Trans chỉ đề cập đến thiết bị viễn thông nào khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ cần làm hợp quy (công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy).

Theo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, số 05/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007, quy định sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (còn được gọi là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2), sản phẩm nhóm 2 sẽ cần thực hiện kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) được hiểu là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản và môi trường.

Chính vì vậy, việc làm hợp quy khi nhập khẩu nhằm mục đích xác định chất lượng thiết bị viễn thông đó có quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không? Quy chuẩn kỹ thuật này căn cứ theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006.

Thiết bị viễn thông nào cần làm hợp quy khi nhập khẩu?

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT, Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). Trong đó chia làm hai danh mục:

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

– Thiết bị đầu cuối viễn thông vô tuyến.
– Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên.
– Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy:

– Thiết bị công nghệ thông tin.
– Thiết bị phát thanh, truyền hình.
– Thiết bị đầu cuối thông tin vô tuyến.
– Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên.

Chứng nhận hợp quy cục viễn thông là gì?

Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Giấy chứng nhận này do Cơ quan có thẩm quyền (Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp dựa vào kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm của Cơ quan được cấp phép kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông có các trung tâm:
– Tại Hà Nội: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 
– Tại TPHCM: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2
– Tại Đà Nẵng: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3

 

Giấy chứng nhận hợp quy hàng viễn thông nhập khẩu

Giấy chứng nhận hợp quy hàng viễn thông nhập khẩu

Công bố hợp quy thiết bị viễn thông là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bản Công bố hợp quy này được xây dựng dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm của Cơ quan được cấp phép kiểm tra chất lượng sản phẩm. Sau đó nộp lên các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông như trên.

Dịch vụ hợp quy hàng viễn thông nhập khẩu của Mison Trans

Bước 1: Kiểm tra thông tin thiết bị viễn thông nhập khẩu

– Các mặt hàng viễn thông thuộc phụ lục quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP khi nhập khẩu cần xin giấy phép hoặc nhập khẩu theo điều kiện quy định cụ thể trong nghị định này.
– Các mặt hàng thuộc phụ lục I Thông tư 05/2019/TT-BTTTT cần phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; các mặt hàng thuộc phụ lục II của thông tư này chỉ cần làm công bố hợp quy.
Nếu mặt hàng thuộc nhóm 2 theo Thông tư 05/2019/TT-BTTTT, tiếp tục thực hiện bước 2.

Bước 2: Mison Trans kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu

Các giấy tờ xuất nhập khẩu cần phải có, Quý khách có thể tham khảo tại đây.
Về Cách làm chứng từ xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan, Quý khách có thể tham khảo tại đây.

Bươc 3: Khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu

Ở bước này, các doanh nghiệp nhập khẩu cần lưu ý một số vấn đề sau:
– Doanh nghiệp cần phải có chữ ký số, đã được đăng ký tài khoản hải quan mới có thể sử dụng để truyền tờ khai. Chữ ký số này có thể mua từ các nhà cung cấp như: Viettel, FPT, Thái Sơn,… Trường hợp doanh nghiệp vẫn chưa có chữ ký số nhưng hàng đã về cần làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số của đại lý hải quan để truyền tờ khai, sẽ phát sinh thêm phí cho mỗi lần truyền tờ khai bằng chữ ký số của đại lý hải quan.
Mison Trans sẽ hỗ trợ đăng ký tài khoản hải quan cho Quý khách miễn phí khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.
– Sau khi truyền tờ khai, hệ thống hải quan sẽ phân luồng tự động cho tờ khai, tờ khai sẽ có 3 luồng: luồng xanh (miễn kiểm tra chứng từ và thực tế hàng hóa); luồng vàng (chỉ kiểm tra chứng từ); luồng đỏ (kiểm tra chứng từ và thực tế hàng hóa);… Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp lần đầu nhập khẩu, khả năng gần như 90% tờ khai sẽ bị phân luồng đỏ.

Bước 4: Đăng kí kiểm tra chất lượng Cục Viễn thông

– Hồ sơ gồm có: Đơn đăng kí kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu, Tờ Khai, Hợp Đồng, Invoice, Packing List, Vận Đơn, Catalogue, Nhãn Phụ có ký tên của giám đốc doanh nghiệp và đóng dấu của công ty nộp cho Cục Viễn Thông.
– Sau 2 ngày cục Viễn Thông sẽ cấp giấy Đăng kí kiểm tra chất lượng, khi có giấy Đăng kí kiểm tra chất lượng, chúng ta có thể làm thủ tục nhập khẩu ở cửa khẩu.

 

Đơn Đăng ký kiểm tra chất lượng cục viễn thông

Đơn Đăng ký kiểm tra chất lượng cục viễn thông

Bước 5: Làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu

– Tiến hành làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu. Hồ sơ bao gồm: Invoice, Hợp đồng, Packing List, Vận đơn, Catalogue, tờ khai, giấy Đăng kí kiểm tra chất lượng do Cục Viễn Thông cấp.
– Sau khi làm xong thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể mang hàng về kho tuy nhiên vẫn chưa được sử dụng hoặc kinh doanh cho đến khi công bố hợp quy.

Bước 6: Mang mẫu đến Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 (Quatest 3)

Mỗi model một mẫu mang đến Quatest 3 tiến hành thử nghiệm. Sau 2-3 ngày, Quatest 3 sẽ ra giấy đề nghị thanh toán phí thử nghiệm gởi về doanh nghiệp. Sau khi thanh toán, Quatest 3 sẽ tiến hành thử nghiệm mẫu.
Sau 10 đến 15 ngày, Quatest 3 sẽ trả phiếu kết quả thử nghiệm về doanh nghiệp.

 

Kết quả kiểm tra chất lượng hàng viễn thông

Kết quả kiểm tra chất lượng hàng viễn thông

Biểu phí thử nghiệm mẫu thiết bị viễn thông (tham khảo)

Trong bài viết này, Mison Trans cố gắng cập nhật các biểu phí có liên quan, tuy nhiên tại từng thời điểm sau này, biểu phí này có được các cơ quan liên quan điều chỉnh, nên Quý khách vui lòng liên hệ Mison Trans kiểm tra chi phí vào thời điểm thực hiện dịch vụ.

Biểu phí thử nghiệm hợp quy thiết bị viễn thông (tham khảo)

Biểu phí thử nghiệm hợp quy thiết bị viễn thông (tham khảo)

Biểu phí chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông (tham khảo)

Biểu phí chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông

Biểu phí chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông


Bước 7: Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
Biểu phí chứng nhận hợp quy (tham khảo)

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký chứng nhận hợp quy, Catalogue, Kết quả thử nghiệm (công chứng), giấy phép kinh doanh (công chứng) đều được ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp, Bảng kết quả tự đánh giá.

a) Chứng nhận hợp quy:

+ Gởi bộ hồ sơ lên Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2.
+ Sau 1 – 2 ngày, Cơ quan sẽ ra thông báo phí tiếp nhận và xem xét hồ sơ.

> Chi phí tiếp nhận và xem xét hồ sơ chứng nhận hợp quy khoảng 1,815,000 vnđ (đã bao gồm VAT).

+ Sau khi xem xét hồ sơ, nếu hợp lệ Trung tâm kiểm định và chứng nhận 2 sẽ ra thông báo phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy.
+ Khi đã thanh toán, từ 10 đến 15 ngày Trung tâm 2 sẽ ra chứng nhận hợp quy cho mặt hàng.

b) Công bố hợp quy:

Nộp bộ hồ sơ lên Cục Viễn Thông để làm thủ tục tự công bố cho sản phẩm. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Viễn Thông sẽ ban hành “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” và đưa thông tin về sản phẩm lên trang web của Cục Viễn Thông.

Bước 8: Tiến hành thủ tục thông quan hàng hóa

Đến lúc này, doanh nghiệp đã có thể đưa sản phẩm ra thị trường kinh doanh, tiêu thụ.

Nhiều thủ tục và công đoạn quá phải không nào?

Nhưng Bạn hãy yên tâm, với dịch vụ hợp quy hàng viễn thông nhập khẩu của Mison Trans, chúng tôi sẽ hoàn tất thay bạn với sự tận tâm, chính xác và nhanh chóng!

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá!

Công Ty TNHH Vận Tải Miên Sơn – Mison Trans

Head Office: 200 QL13 (Cũ), Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

VPĐD: 104 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố TPHCM

Hotline1900636348

Điện thoại(028) 7303.6348

Email: Lp@misontrans.com

Website: https://misontrans.com

168
Quốc gia có Agent
3000
Oversea Agent
312
Khách hàng