BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

biểu thuế xuất nhập khẩu 2021

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

01Jan

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 đã tích hợp và cập nhật

1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.
2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu: Tổng cộng 22 biểu thuế (gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 14 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, 02 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương).
3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 71 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với 8.132 dòng hàng.
4. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Xin cảm ơn Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hòn Gai và Ông Vũ Quý Hưng đã đầu tư thời gian và công sức để soạn Biểu thuế XNK 2021 cho cộng đồng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu, Logistics của Việt Nam.

 

Link tải file Excel: Biểu thuế XNK mới nhất 2021

 

 

168
Quốc gia có Agent
3000
Oversea Agent
312
Khách hàng