DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG | MISON TRANS CÓ ĐẢM BẢO

Dịch Vụ Quản Trị Vận chuyển hàng không

Sự ra đời của ngành vận chuyển hàng không Vận chuyển hàng không ra đời cách hơn 114 năm, vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, chuyến bay đầu tiên bằng máy bay trong lịch sử nhân loại được thực hiện bởi hai nhà sang chế Orville và Wilbur Wright (USA), đánh dấu cho bước […]

Xem thêm