tờ khai hải quan

Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu (EDA)
19Tháng 11

Cách Khai Tờ Khai Hải Quan Xuất Khẩu Trong 8 Bước

Thủ Tục Hải Quan Mison Trans thủ tục hải quan, tờ khai hải quan

Giới thiệu về tờ khai hải quan xuất khẩu Tờ khai hải quan xuất khẩu sử dụng để khai báo thông tin về lô hàng xuất khẩu, cơ bản bao gồm: Đơn vị hải quan cửa khẩu Công ty xuất khẩu, công ty nhập khẩu Phương thức, phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu Tên […]

Xem thêm
25
Oversea Agent
119
Khách hàng
18
Quốc gia