tờ khai hải quan

Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu (EDA)
19Tháng 11

Cách Khai Tờ Khai Hải Quan Xuất Khẩu Trong 8 Bước

Thủ Tục Hải Quan Mison Trans thủ tục hải quan, tờ khai hải quan

Tờ khai báo khải quan xuất khẩu được sử dụng để làm gì? Khai báo hải quan lô hàng xuất khẩu bao gồm các thông tin: Đơn vị hải quan, công ty xuất khẩu lô hàng; phương thức, phương tiện vận chuyển; khối lượng, số lượng và giá trị hàng hóa; thuế; các chỉ thị […]

Xem thêm
25
Oversea Agent
119
Khách hàng
18
Quốc gia