Tư vấn quy trình làm thủ tục hợp quy của mặt hàng viễn thông

Tin tức quy trình làm thủ tục hợp quy hàng viễn thông

Hàng hóa viễn thông khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải làm thủ tục hợp quy hàng viễn thông. Tùy vào từng sản phẩm, dịch vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông có quy định hàng hóa cần chứng nhận, công bố hợp quy hoặc cả hai. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn còn […]

Read More