Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy viễn thông

Tin tức hợp quy thiết bị viễn thông, nhập khẩu hàng viễn thông, sản phẩm nào cần công bố hợp quy viễn thông

Hợp quy thiết bị viễn thông là điều cần thiết khi doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị viễn thông. Mison Trans cung cấp cho doanh nghiệp danh mục những thiết bị bắt buộc công bố hợp quy viễn thông theo thông tư 05 của Bộ Thông tin và Truyền thông. PHỤ LỤC II DANH […]

Read More