Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT&TT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Tin tức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, dịch vụ chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Mison Trans tổng hợp các sản phẩm, danh mục hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam. PHỤ LỤC I DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ […]

Read More