Danh sách các thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu

Tin tức Mison Trans MKT danh sách thiết bị y tế phải cấp phép nhập khẩu

Các loại trang thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu là các loại trang thiết bị y tế thuộc phụ lục I của thông tư 30/2015/TT-BYT bao gồm các loại trang thiết bị tế trong bài viết này. Dưới đây là danh mục trang thiết bị y tế khi nhập khẩu có giấy […]

Xem thêm