Các từ viết tắt trong xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh thường dùng

Tin tức Các từ viết tắt trong XNK bằng tiếng Anh thường dùng

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Do đó, không tránh khỏi việc phải sử dụng, hiểu các từ ngữ tiếng Anh chuyên ngành. Mison Trans tổng hợp các từ viết tắt trong XNK bằng tiếng Anh thường dùng khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu chính ngạch. Đọc thêm: Nên nhập […]

Read More