BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Tin tức, Tư Vấn Xuất Nhập Khẩu biểu thuế xnk 2021, biểu thuế xnk mới nhất

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 đã tích hợp và cập nhật 1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC. 2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu: Tổng cộng 22 biểu thuế (gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu […]

Read More