cac-tu-viet-tat-trong-xnk-bang-tieng-anh-1

04Th2

Các từ viết tắt trong XNK bằng tiếng Anh thường dùng